window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { window.dataLayer.push(arguments); } gtag('consent', 'default', { ad_storage: 'denied', analytics_storage: 'granted', wait_for_update: 500 });
+31 (0)294 - 494 100 info@abcincasso.nl

Verbetertraject Incasso

 

U vraagt zich vast wel eens af …..

– Of uw incassant wel het maximale rendement uit uw incasso’s haalt?
– Of de afhandeling van uw dossiers niet wat sneller kan verlopen?
– Of u op dit moment zaken doet met de kwalitatief beste aanbieder in de markt?
– Of de kosten die u moet betalen niet lager kunnen zonder kwaliteitsverlies?
– Of de verkoop van (een deel) van uw incassoportefeuille misschien een optie is?
– Waarom er niet dagelijks gelden aan u kunnen worden afgedragen?
– Waarom de afrekeningen & managementrapportages zo moeilijk leesbaar zijn?
– Of er een incassant bestaat die een bepaalde incasso-score durft te garanderen?

Wij kunnen, samen met u, alle antwoorden vinden op deze vragen.  Wij beschikken over de kennis en ervaring om de beste oplossing voor u in deze vaak complexe materie te vinden. Wij weten wat er in de markt aan mogelijkheden worden aangeboden en weten deze mogelijkheden uit te onderhandelen.Wij kunnen, samen met u, alle antwoorden vinden op deze vragen.

Wij beschikken over de kennis en ervaring om de beste oplossing voor u in deze vaak complexe materie te vinden. Wij weten wat er in de markt aan mogelijkheden worden aangeboden en weten deze mogelijkheden uit te onderhandelen.Wie roept er niet ‘ons kantoor is de beste’?

Hoe moet u onderscheid maken tussen een goed en een minder goed incassobureau of deurwaarderskantoor?

Wij kunnen met behulp van het bestaande contract, enkele afrekeningen, aangevuld met wat managementinformatie, voor u inzichtelijk maken of bepaalde gemaakt kosten terecht zijn gemaakt, of het gevolgde incassotraject de beste keuze is geweest, kortom of de wijze van behandeling van uw incasso’s op de meest rendabele manier is gebeurd. Ons doel is om het rendement in uw incassoportefeuille te verbeteren. Om dat te bereiken zitten wij naast u aan tafel, en niet tegenover u. Wij denken met u mee hoe de jaarlijkse uitgave aan incassobureaus, deurwaarderskantoren en advocaten kan worden teruggedrongen.

Voor het optimaliseren van het rendement doorlopen wij gezamenlijk het volgende traject:

1. Beschrijving en berekening van de huidige situatie

– Doelstelling organisatie,
– Contract huidige incassant
– SLA’s en werkafspraken
– Afrekeningen van huidige incassant
– Managementinformatie Berekeningen m.b.t. huidige rendement
– Berekeningen m.b.t. omzet incassant

Interviews:
– Uitvoerend personeel
– Direct verantwoordelijken

2. Vaststellen van beoogd ambitieniveau

– Ontwikkelen van strategieën
– Spiegelen van beoogd ambitieniveau aan de mogelijkheden van de markt

3. Route van huidige situatie naar de gewenste situatie

– Opstellen van plan
– Keuze partijen
– Eventueel tender uitschrijven
– Beoordelen offertes, analyses en berekeningen
– Onderhandelingen
– Beslismoment

4. Uitvoeren van opgesteld plan

– Vaststellen welke activiteiten binnen welke termijn door wie worden uitgevoerd
– Feitelijk uitvoeren van deze activiteiten

5. Monitoren van de voortgang 

Coachen en trainen van werknemers op:
– interpretatie van managementinformatie
– hoe op welke manier kan worden bijgestuurd
Afspraken m.b.t. nacontrole

Ervaringen hebben uitgewezen dat rendementsverbeteringen van 20% tot meer dan 50% tot de mogelijkheden behoren. Interesse? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.

Contact opnemen met ABC Incasso

4 + 4 =