window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { window.dataLayer.push(arguments); } gtag('consent', 'default', { ad_storage: 'denied', analytics_storage: 'granted', wait_for_update: 500 });
+31 (0)294 - 494 100 info@abcincasso.nl

FAQ

Waarom ABC Incasso B.V. als incassopartner?
ABC Incasso is een organisatie die de persoonlijke aandacht voor haar klanten hoog in het vaandel heeft staan. Daarnaast – zo blijkt uit de ervaring – wordt directe afdracht van derdengelden op prijs gesteld. ABC Incasso is een no nonsense bedrijf die haar kennis en ervaring maximaal inzet om kwalitatief een uitstekend product aan te kunnen bieden.

Waarom zou ik mijn vordering niet uit handen geven aan een deurwaarderskantoor?

ABC Incasso ontleent haar bestaansrecht uit de inkomsten die in de minnelijk fase (bellen, aanschrijven en eventueel bezoeken van de schuldenaar) worden gegenereerd. In die fase zijn er nog geen kosten gemaakt die te maken hebben met een eventuele procedure en de tenuitvoerlegging van een gerechtelijke uitspraak. Wij doen, wederom in overleg met u, graag onderzoek naar de verhaalbaarheid van een vordering vóórdat er aanmerkelijke kosten gemaakt worden. Pas indien minnelijke incasso niet lukt en wij (met uw toestemming uiteraard) moeten overgaan tot het opstellen van de dagvaarding, schakelen wij een deurwaarder en/of advocaat in. ABC Incasso onderhoudt contacten met een tweetal deurwaarderskantoren, die in geheel Nederland actief zijn. ABC Incasso maakt voorts gebruik van een uitstekend advocatenkantoor met een zeer realistische kijk op zaken.

Wat zijn de voordelen van buitengerechtelijke incasso?

Buitengerechtelijke incasso betekent dus de incasso van uw vordering voordat er een gerechtelijke procedure wordt gestart. Juist vanaf de start van een dergelijke procedure loopt u als opdrachtgever een zeker risico dat u de kosten daarvan dient te betalen. Wij begrijpen dat het uw wens is om uw vordering zo snel mogelijk geïncasseerd te krijgen tegen zo min mogelijk kosten. Door de nadruk te leggen op de buitengerechtelijke incasso, doen wij ons best om zoveel mogelijk aan uw wens tegemoet te komen.

Hoe geef ik mijn vordering uit handen?

Per email, post of per fax. Via de button ‘Nieuwe opdracht sturen’ stuurt u de gegevens, die wij nodig hebben om de incasso te starten, kunnen worden ingevuld.

Waarom maakt ABC Incasso gebruik van een Stichting Garantiefonds Derdengelden?

ABC Incasso wil zich profileren als een betrouwbare incassopartner. Gelden van derden worden aldus strikt gescheiden gehouden van gelden bestemd voor onze kantoorrekening. Daarnaast profileren wij ons graag als zijnde uw incassopartner die dagelijks derdengelden afdraagt aan haar opdrachtgevers.

Wat gebeurt er na het uit handen geven van een vordering?

ABC Incasso stuurt u een opdrachtbevestiging en streeft ernaar om op dezelfde dag de schuldenaar een aanmaning te sturen. Indien de schuldenaar niet betaalt, dan gaan wij pogingen doen telefonisch contact te krijgen om betaling te verkrijgen of een acceptabele regeling te treffen. In sommige gevallen kan een persoonlijk bezoek door één van onze buitendienstmedewerkers tot betaling leiden. Indien mogelijk maken wij eveneens graag gebruik van email en/of sms met de bedoeling contact te krijgen met de schuldenaar. Pas indien alle minnelijke pogingen tevergeefs zijn gebleken gaan wij, in goed overleg met u en na zorgvuldige afweging van de risico’s, een vervolgtraject starten.

Contact opnemen met ABC Incasso

5 + 4 =