window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { window.dataLayer.push(arguments); } gtag('consent', 'default', { ad_storage: 'denied', analytics_storage: 'granted', wait_for_update: 500 });
+31 (0)294 - 494 100 info@abcincasso.nl

Tarieven ABC Incasso:

Minnelijke traject:
Als de vordering volledig wordt geïncasseerd (onder de vordering wordt verstaan: hoofdsom, rente en incassokosten), dan zullen wij de client geen kosten in rekening brengen, met uitzondering van de kosten check adresgegevens (indien noodzakelijk).

Kosten check adresgegevens:

Rechtspersonen = € 11,00
Als de vordering gedeeltelijk wordt geïncasseerd, dan berekenen wij aan u een incassoprovisie van 10% over het geïncasseerde bedrag, met een minimum van € 40,00.

Wilt u echter gebruik maken van profitletters, een sommatie-exploot, onze mogelijkheid om een faillissement aan te vragen of een incasso kort geding op te starten, dan zijn ook de navolgende kosten verschuldigd:

– Profitletter:
Afhankelijk van afname

– Sommatie-exploot:
De kosten daarvan bedragen bij vorderingen tot
€ 1.000,00 € 150,00 per exploot
€ 5.000,00 € 250,00 per exploot
€ 25.000,00 € 350,00 per exploot en
€ 25.000,00 en meer: € 500,00 per exploot

– Persoonlijke bezoeken:
€ 75,00 per uur + reiskosten ad. € 0,19 per kilometer

– Faillissementsverzoek:
€ 500,00 en de verschotten (waaronder kosten advocaat en procedure)

– Kosten incasso kort geding:
Mede afhankelijk van het geldelijk belang van uw vordering; op aanvraag.

Gerechtelijk- en executie traject:
Wanneer een zaak op verstek wordt toegewezen (wat in ongeveer 90% het geval is), dan zullen onze kosten, behoudens de dagvaardingskosten en het griffierecht, alleen het toegewezen salaris gemachtigde bedragen.

Bij een zaak op tegenspraak berekenen wij naast het toegewezen salaris gemachtigde een uurtarief van € 75,00.

Indien een schuldenaar na verkregen vonnis niet betaalt en executiemaatregelen niet te voorkomen zijn, dan zal beslag gelegd worden op zaken die volgens het eventueel aanwezig verhaalsinformatierapport zinvol zijn te beslaan. In alle andere gevallen zal beslag worden gelegd op zaken, waarvan verwacht mag worden dat deze zo snel mogelijk tot zoveel mogelijk resultaat zullen leiden.

In alle gevallen zullen kosten van derden (w.o. griffierechten, deurwaarder, advocaten en overige verschotten) in rekening worden gebracht. Een gedeelte van deze kosten zullen bij volledige incasso op de schuldenaar verhaald kunnen worden.

In o.m. alimentatiezaken zijn afwijkende prijsafspraken altijd mogelijk.

Alle genoemde bedragen zijn exclusief b.t.w. Op al onze handelingen zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Contact opnemen met ABC Incasso

14 + 6 =