window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { window.dataLayer.push(arguments); } gtag('consent', 'default', { ad_storage: 'denied', analytics_storage: 'granted', wait_for_update: 500 });
+31 (0)294 - 494 100 info@abcincasso.nl

INCASSO OPDRACHT PLAATSEN

Klik hier voor het opdrachtformulier

HEEFT U VRAGEN OVER INCASSOZAKEN?

Klik hier voor het contactformulier

Het incasso-traject kent 3 fasen, te weten de minnelijke fase
(aanschrijven, bellen, bezoeken), de gerechtelijke fase en de executoriale fase…

ABC Incasso biedt u niet alleen de mogelijkheid om u te adviseren maar ook het tekort aan ‘handjes’ tijdelijk aan te vullen…

De (kinder-)alimentatie wordt niet betaald maar u beschikt wél over een echtscheidingsbeschikking
waarin deze verplichting is opgenomen….

Direct een incasso-opdracht plaatsen?

INCASSO

Het incasso-traject kent 3 fasen, te weten de minnelijke fase (aanschrijven, bellen, bezoeken), de gerechtelijke fase (de rechter wordt om een oordeel gevraagd) en de executoriale fase (de uitspraak van de rechter kan worden afgedwongen door o.m. het leggen van beslag).
Lees meer…

VERBETERTRAJECT INCASSO

Wij kunnen, samen met u, alle antwoorden vinden op deze vragen. Wij beschikken over de kennis en ervaring om de beste oplossing voor u in deze vaak complexe materie te vinden. Wij weten wat er in de markt aan mogelijkheden worden aangeboden en weten deze mogelijkheden uit te onderhandelen.
Lees meer…

DEBITEURENBEHEER

ABC Incasso biedt u niet alleen de mogelijkheid om u te adviseren maar ook het tekort aan ‘handjes’ tijdelijk aan te vullen. Uw achterstand verdwijnt waardoor uw liquiditeitspositie verbetert, het aantal (dubieuze) debiteuren afneemt en u dus een zorg minder aan uw hoofd heeft.
Lees meer…

ALIMENTATIEPERIKELEN

De (kinder-)alimentative wordt niet betaald maar u beschikt wél over een echtscheidingsbeschikking waarin deze verplichting is opgenomen.

Lees meer...

SCHULDBEWAKING

U bent de gelukkige bezitter van een gerechtelijke uitspraak, maar gebleken is dat uw schuldenaar op dit moment geen enkel verhaal biedt. En omdat men ‘van een kale kip niet kan plukken’, wordt in de meeste gevallen het dossier gesloten en de vordering afgeboekt. Lees meer…

ALGEMENE VOORWAARDEN

Wil u meer weten over de Algemene Voorwaarden van ABC Incasso B.V.? Deze kunt u deze inzien op onze website. Klik hier om de algemene voorwaarden van ABC Incasso B.V. direct in te zien.

TARIEVEN

Als de vordering volledig wordt geïncasseerd (onder de vordering wordt verstaan: hoofdsom, rente en incassokosten), dan zullen wij de cliënt geen kosten in rekening brengen, met uitzondering van de kosten check adresgegevens (indien noodzakelijk).
Lees meer..

OVER ABC INCASSO

ABC Incasso B.V.
Korte Waarder 38
2415 AV Nieuwerbrug aan de Rijn

Tel. +31 (0)294 – 494 100
Fax +31 (0)294 – 494 109

E-mail info@abcincasso.nl