window.dataLayer = window.dataLayer || []; function gtag() { window.dataLayer.push(arguments); } gtag('consent', 'default', { ad_storage: 'denied', analytics_storage: 'granted', wait_for_update: 500 });
+31 (0)294 - 494 100 info@abcincasso.nl

Direct een incasso-opdracht plaatsen?

De (kinder-)alimentatie wordt niet betaald maar u beschikt wél over een gerechtelijke uitspraak

Het incasso-traject kent 3 fasen:
– de minnelijke fase
– de gerechtelijke fase
– de executoriale fase

INCASSO

Het incasso-traject kent 3 fasen, te weten de minnelijke fase (aanschrijven, bellen, bezoeken), de gerechtelijke fase (de rechter wordt om een oordeel gevraagd) en de executoriale fase (de uitspraak van de rechter kan worden afgedwongen door o.m. het leggen van beslag).
Lees meer…

VERBETERTRAJECT INCASSO

Wij kunnen, samen met u, alle antwoorden vinden op deze vragen. Wij beschikken over de kennis en ervaring om de beste oplossing voor u in deze vaak complexe materie te vinden. Wij weten wat er in de markt aan mogelijkheden worden aangeboden en weten deze mogelijkheden uit te onderhandelen.
Lees meer…

ALIMENTATIEPERIKELEN

De (kinder-)alimentative wordt niet betaald maar u beschikt wél over een echtscheidingsbeschikking waarin deze verplichting is opgenomen.

Lees meer...

TARIEVEN

Als de vordering volledig wordt geïncasseerd (onder de vordering wordt verstaan: hoofdsom, rente en incassokosten), dan zullen wij de cliënt geen kosten in rekening brengen, met uitzondering van de kosten check adresgegevens (indien noodzakelijk).
Lees meer..