ABC Incasso b.v.
Incasso
Debiteurenbeheer
Verbetertraject Incasso
Detachering
Schuldbewaking
 

ABC Incasso
Tarieven
Algemene Voorwaarden
 
Contact Gegevens
Contact Formulier
Nieuwe Opdracht Sturen
Veel Gestelde Vragen
ABC Incasso B.V.
Weesp
tel
email
0294-494100
info@abcincasso.nl

 

 

 

 

 

 

 

Incasso Verbetertraject
Verbetertraject Incasso
Wij kunnen, samen met u, alle antwoorden vinden op deze vragen. Wij beschikken over de kennis en ervaring om de beste oplossing voor u in deze vaak complexe materie te vinden. Wij weten wat er in de markt aan mogelijkheden worden aangeboden en weten deze mogelijkheden uit te onderhandelen.

Wie roept er niet ‘ons kantoor is de beste’? Hoe moet u onderscheid maken tussen een goed en een minder goed incassobureau of deurwaarderskantoor? Wij kunnen met behulp van het bestaande contract, enkele afrekeningen, aangevuld met wat managementinformatie, voor u inzichtelijk maken of bepaalde gemaakt kosten terecht zijn gemaakt, of het gevolgde incassotraject de beste keuze is geweest, kortom of de wijze van behandeling van uw incasso’s op de meest rendabele manier is gebeurd. Ons doel is om het rendement in uw incassoportefeuille te verbeteren. Om dat te bereiken zitten wij naast u aan tafel, en niet tegenover u. Wij denken met u mee hoe de jaarlijkse uitgave aan incassobureaus, deurwaarderskantoren en advocaten kan worden teruggedrongen.

Voor het optimaliseren van het rendement doorlopen wij gezamenlijk het volgende traject:

1. Beschrijving en berekening van de huidige situatie
Doelstelling organisatie
Contract huidige incassant
SLA’s en werkafspraken
Afrekeningen van huidige incassant
Managementinformatie
Berekeningen m.b.t. huidige rendement
Berekeningen m.b.t. omzet incassant
Interviews:
Uitvoerend personeel
Direct verantwoordelijken
2. Vaststellen van beoogd ambitieniveau
Ontwikkelen van strategieën
Spiegelen van beoogd ambitieniveau aan de mogelijkheden van de markt
3. Route van huidige situatie naar de gewenste situatie
Opstellen van plan
Keuze partijen
Eventueel tender uitschrijven
Beoordelen offertes, analyses en berekeningen
Onderhandelingen
Beslismoment
4. Uitvoeren van opgesteld plan
Vaststellen welke activiteiten binnen welke termijn door wie worden uitgevoerd
Feitelijk uitvoeren van deze activiteiten
5. Monitoren van de voortgang
Coachen en trainen van werknemers op:
interpretatie van managementinformatie
hoe op welke manier kan worden bijgestuurd
Afspraken m.b.t. nacontrole
Ervaringen hebben uitgewezen dat rendementsverbeteringen van 20% tot meer dan 50% tot de mogelijkheden behoren. Interesse? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.


naar boven